كارگر باربری

                کارگران باربری اين شرکت  ، بدون درخواست خودرو  هم در اسرع وقت در محل حاضر ميشوند ،  این افراد که کارگر حمل ونقل  نیز گفته می شوند کارگرانی هستند که جهت جابجایی لوازم منزل و اسباب کشی  و در امور بسته بندی و حمل بار  آموزش دیده اند . به همین جهت یک کارگر حمل ونقل  و باربری دارای  شرایط مناسبی  ست  از جمله :

 •  افرادی  خوش برخورد و مردم دار  هستند  .

•  تجربه کافی در زمینه بسته بندی برای اسباب کشی  ،  به ویژه جهت بسته بندی وسایل شکستنی  و ذی قیمت  دارند .

 •  افرادی  منظم و وقت شناس  هستند  .

  مدیریت و نظارت بر عملکرد آنها  آسان است .

  •  آشنایی به روش بارگیری ، استفاده از ابزار مناسب جهت بستن و محکم کردن  وباربری را بخوبی میدانند .

  • امانت دار و محرم راز مشتری هستند .

  • در مسائل خصوصی مشتریان دخالت نمی کنند .

  • در چیدمان منزل راهنمايان  خوبی هستند .

  • برای اعتبار خود در آینده سعی و تلاش ميکنند .

 

trasport machin

 

 شرکت آرام بار تهران

 

 

 

 

 

 

صفحه اول

 

 

تماس ما :  44824054 - 021

 

تماس ما :  22874635 - 021