سفارشات پستی

  آرام بار تهران    

              روش جابجایی یک کالا به مکانی و به شیوه غیر حضوری ، همان حمل ونقل پستی ست ، صنعت حمل ونقل پستی اثر مستقیم روی هزینه های تولید  و هزینه های زندگی شهری دارد ، جابجایی  تجهیزات و لوازم ذی قیمت به روش بسته پستی شرایط خاص مربوط به خود را دارد . ، بعنوان مثال انتقال یک قطعه الکتریکی یا مکانیکی به مکان دیگر ، در مرحله اول به ایمنی بستگی دارد و در مرحله بعد  به زمان رسیدن به مقصد .   اینکه مشتری مطمئن شود ، بسته پستی ش  سالم و بموقع به مقصد میرسد ، برای ما مایه امتنان است .

    ضمنا این شرکت ، ضمانت تحویل کلیه لوازم با ارزش و  ذیقیمت شمارا توسط پرسنل کاری را فراهم می آوریم  تا با خیالی  راحت  و آرامش خاطر  جابجایی داشته باشید .

  بسته های پستی تان را به ما بسپارید تا سالم و به موقع بدست عزیزتان برسد . 

 

 

ماشین باربری

 

 

 

 

88450641 - 021